https://www.magzune.com/wp-content/uploads/2019/05/Facial-Recognition-2.png

EchoFace (3D Facial Recognition System)

ปัจจุบันเทคโนโลยี Face Recognition ได้ถูกนำมาใช้ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย บริษัท แมกซูน จำกัดได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้รวบรวมผู้มีความรู้และความสามารถด้านต่างๆ ร่วมกันจัดตั้ง Tech Startup ขึ้นมาโดยใช้ชื่อชื่อว่า Slow Echo ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เพื่อศึกษาและค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีนี้อย่างจริงจัง

https://www.magzune.com/wp-content/uploads/2019/05/logo_transparent_background.png

เราได้นำเทคโนยี Face Recognition จากประเทศต่างๆ เช่น ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมัน และรัสเซียมาพัฒนาเป็นระบบ Face Recognition ในเวอร์ชั่นต่างๆ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ EchoFace ซึ่งเทคโนโลยีของแต่ละประเทศนั้นมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เราจึงมีความพร้อมในการออกแบบและนำเสนอโซลูชั่น Face Recognition ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ EchoFace

สถาปัตยกรรมระบบที่ยืดหยุ่น
มุ่งเน้นการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบให้ยืดหยุ่นตามลักษณะการใช้งาน และงบประมาณของลูกค้า
ความถูกต้องของใบหน้าที่แม่นยำ
สร้างความเชื่อถือได้ของระบบด้วยการจัดการอัตราความถูกต้องของใบหน้าได้อย่างแม่นยำ
ความปลอดภัยของข้อมูล
สามารถใช้งานได้กับกล้องระบบ 2D และ 3D ขึ้นอยู่กับระดับความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูล
https://www.magzune.com/wp-content/uploads/2019/05/echoface-architecture-design.png
https://www.magzune.com/wp-content/uploads/2019/05/orbbec3d-real.png

ปัจจัยสำคัญในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ความสำเร็จในการใช้งานระบบ Face Recognition มีปัจจัยที่ลูกค้าจำเป็นจะต้องทราบก่อนการติดตั้ง เพื่อให้การใช้งาน EchoFace มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีปัจจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้
https://www.magzune.com/wp-content/uploads/2019/05/orbbec3d.png

การจัดวางตำแหน่งของกล้อง

https://www.magzune.com/wp-content/uploads/2019/10/lighting3d.png

การจัดวางตำแหน่งของแสงสว่าง

https://www.magzune.com/wp-content/uploads/2019/05/echoface3dsoftware.png

การออกแบบ User Interface

https://www.magzune.com/wp-content/uploads/2019/05/echofaceflow.png

การออกแบบกระบวนการทำงาน

https://www.magzune.com/wp-content/uploads/2019/05/lannetwork.png

ระบบเครือข่ายภายในองค์กร

การนำ EchoFace ไปประยุกต์ใช้

บันทึกเวลาการทำงาน
สามารถใช้ร่วมกับระบบบริหารงานบุคคลสำหรับการบันทึกเวลาการเข้าและออกงาน เพิ่มความสะดวก ทดแทนการใช้บัตรบันทึกเวลาที่อาจจะมีการบันทึกเวลาแทนกัน หรือป้องกันปัญหาจากคราบหรือรอยเปื้อนบนนิ้วมือที่ใช้กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้เป็นอย่างดี
การตรวจสอบผู้ขับขี่
สามารถตรวจสอบผู้ขับขี่รถโดยสารส่วนบุคคล รถตู้ รถบัส และรถบรรทุก ให้ตรงกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบตามตารางการทำงานที่กำหนด
ลงทะเบียนเข้างานประชุม สัมมนา หรือนิทรรศการ
สามารถใช้เพื่อการลงทะเบียนเข้างานประชุม สัมมนา หรือนิทรรศการ โดยมุ่งเน้นที่ความสะดวก รวดเร็วของผู้เข้างานให้สามารถบริการตนเองได้ สามารถลดจำนวนคิวและลดจำนวนเจ้าหน้าที่สำหรับจุดลงทะเบียน
การยืนยันตัวตนเพื่อการเบิกเงินสด
สามารถใช้ยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การถอนเงินสด จากตัวแทนธนาคาร ตู้ ATM หรือสถาบันการเงินที่ต้องการการตรวจสอบจากหน่วยงานส่วนกลาง
ควบคุมการเข้าถึงพื้นที่สำคัญ
สามารถใช้เพื่อการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่สำคัญขององค์กรโดยการใช้ใบหน้าจริงเพื่อยืนยันตัวตนด้วยความโดดเด่นของการป้องกันใบหน้าจากการพิมพ์ภาพถ่าย หรือใช้รูปและวิดีโอจากมือถือ
การยืนยันตัวตนเพื่อการเดินทาง
สามารถใช้ยืนยันตัวตนเพื่อการเดินทาง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องจัดเตรียม หรือแสดงเอกสารหลักฐานอีกต่อไป
ธุรกิจโฆษณาแบบอัจฉริยะ
สามารถคาดเดาอายุและเพศจากใบหน้าของกลุ่มลูกค้าเพื่อดึงคอนเท้นท์สินค้าหรือโฆษณาที่ตรงกับเป้าหมายมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดข้อเสนอที่ทำให้ดึงดูใจลูกค้าแต่ละรายได้อีกด้วย โดยสามารถนำไปอินทริเกทเข้ากับระบบ Digital Signage เพื่อให้ระบบกลายเป็น Smart Digital Signage ในที่สุด
การค้นหาบุคคลสูญหาย
สามารถใช้เพื่อค้นหาบุคคลสูญหายหรือเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครถ่ายรูปด้วยมือถือและส่งรูปมายังเครื่องแม่ข่ายที่จัดเก็บรูปบุคคลสูญหายหรือเหยื่อการค้ามนุษย์ เมื่อพบข้อมูลระบบจะแจ้งเตือนไปยังบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที
เพิ่มประสบการณ์ประทับใจให้กับบุคคลวีไอพี
เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับสมาชิก ลูกค้าประจำ หรือแขกระดับวีไอพี เพื่อสร้างความประทับใจ นอกจากนั้นยังทำให้พนักงานรู้จักหรือทราบความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
สินค้า
บริการ
พอร์ตโฟลิโอ
Address
399/1 ชั้นที่ 1 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call us
02-275-5569
Email
mzinfo@magzune.com

Copyright by MAGZUNE CO., LTD.  All rights reserved.

Copyright by MAGZUNE CO., LTD.  All rights reserved.

https://www.magzune.com/wp-content/uploads/2021/05/ssl124x32.png