HOTGATES
ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร สำนักงาน

สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นบนจอแบบสัมผัส “หน้าจอการใช้งาน HOTGATES สามารถใช้งานได้ง่าย และออกแบบมาสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพราะมีไอคอนที่ใหญ่และหน้าจอการทำงานที่รองรับจอแบบสัมผัสได้อย่างดี“
https://www.magzune.com/wp-content/uploads/2019/07/lobby-2.png
HOTGATES
แยกส่วนการทำงานระห่วางผู้ดูแลระบบและผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับส่วนของผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องกังวลว่าจะให้สิทธิ์ผิดเพราะทั้งสองส่วนทำงานแยกอิสระต่อกัน ผู้ดูแลสามารถสร้างอาคาร ชั้น และกำหนดความรับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ตามต้องการ ผู้ปฏิบัติงานจะเห็นแต่ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นและไม่มีสิทธิแก้ไขข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น
HOTGATES
ทำงานได้ แม้ไม่ได้เชื่อมต่อแบบออนไลน์
HOTGATES แต่ละจุดจะมีการทำงานในลักษณะแบบเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด (ONLINE) เพื่อให้ครอบคลุมการตรวจสอบบุคคลที่มาติดต่อ ว่าเป็นบุคคลแบล็คลิสต์หรื่อไม่ ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ หรือตรวจสอบการสถานะคืนบัตรของผู้ติดต่อได้ ในกรณีเครื่องแม่ข่ายล่ม HOTGATES ทุกจุดก็ยังสามารถทำงานในลักษณะ Stand Alone ได้ทันที (OFFLINE) โดยไม่กระทบกับการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
HOTGATES
สามารถแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องด้วย e-mail หรือ SMS
ผู้ดูและรบบสามารถตั้งค่าได้ตามที่อาคารกำหนดว่าผู้ติดต่อจะต้องให้ข้อมูลอีเมลล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้สำหรับแจ้งเตือนการลืมแลกบัตรด้วย email หรือ SMS หรือไม่
HOTGATES
ยืดหยุ่นพร้อมสำหรับการปรับฟังก์ชั่นการใช้งานให้ตรงกับความต้องการ
แต่ละฟังก์ชั่นการทำงานเราสามารถปรับให้เข้ากับระเบียบการทำงานของอาคาร และผู้ปฏิบัติงาน ของแต่ละอาคาร หรือสำนักงานได้ด้วยตัวของผู้ดูแลระบบ หรือจากนักพัฒนาของเราเพื่อพัฒนารูปแบบที่ไม่ซ้ำกับของใครๆ ก็ได้เช่นกัน
HOTGATES
สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบคลาวด์ (Cloud-based)
และแบบในสำนักงาน (On-Premise)
สินค้า
บริการ
พอร์ตโฟลิโอ
Address
399/1 ชั้นที่ 1 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call us
02-275-5569
Email
mzinfo@magzune.com

Copyright by MAGZUNE CO., LTD.  All rights reserved.

Copyright by MAGZUNE CO., LTD.  All rights reserved.

https://www.magzune.com/wp-content/uploads/2021/05/ssl124x32.png